วันที่ 2-7 ธันวาคม 2560 บริษัท พาดาโซ่พัส จำกัด ได้จัดทริปพาตัวแทนไปสัมผัสความหนาวกันถึง ประเทศญี่ปุ่น ช็อป ฟิน กินกระจาย