เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 คุณรัฐวิชญ์ อมรอนันตภัสร์ ประธานบริษัท พาดาโซ่ พัส จำกัด ได้เดินทางพร้อมด้วยทีมงาน บริษัท พาดาโซ่ พัส จำกัด

 

ร่วมบริจาคสิ่งของ อาหารแห้งสำเร็จรูป น้ำดื่ม เพื่อบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ร่วมกับสถานีรถไฟเชียงใหม่ ในโครงการ “น้ำใจเหนือส่งใต้”

เพื่อส่งสิ่งของให้ถึงมือพี่น้องผู้ประสพภัยน้ำท่วมทุก ๆ คน

ทางบริษัท พาดาโซ่ พัส จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เหตุการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายโดยเร็ว ขอให้ผ่านความทุกข์ที่เกิดขึ้นโดยเร็ว  

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บ.พาดาโซ่ พัส จำกัด
12 มกราคม 2560