ระยะเวลาสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2560 – 28 ก.พ.2561 

┏━━━━━━━━━━┓
🔥 พาดาโซ่ โปรไฟลุก 🔥
┗━━━━━━━━━━┛

โปรโมช่ั่นสุดพิเศษ🎉  สำหรับ ครอบครัวตัวแทนพาดาโซ่ ซื้อครั้งเดียวสะสมได้ถึง 2 ชั้น

ได้ทั้งทอง และตั๋วท่องเที่ยวฮ่องกง ยิ่งซื้อมากยิ่งได้มาก 💕