เกี่ยวกับเรา

 

คุณรัฐวิชญ์  อมรอนันตภัสร์
ประธานกรรมการบริษัท 

วิสัยทัศน์ :

เราไม่ได้เพียงแค่ต้องการขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเท่านั้น แต่เราต้องสามารถเติมเต็มประสบการณ์ใช้ชีวิตได้ทุกมิติ

พันธกิจ : 

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนา สินค้า/ผลิตภัณฑ์ ให้ดียิ่งขึ้นควบคู่การดูแลเอาใจใส่ตัวแทน อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ประสบผลสำเร็จไปด้วยกัน และสร้างแบรนด์เพื่อครองใจผู้บริโภคตลอดไป


ประวัติความเป็นมา
 

     กว่าจะมาเป็น บริษัท พาดาโซ่พัส จำกัด เราได้สะสมประสบการณ์ทางด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง  จนเป็นที่ได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างมากในวงการธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางมาอย่างยาวนาน ในนาม “ร้านไทยฟรีดอม” โดยจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้สะสมประสบการณ์จากการที่ได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง ให้กับลูกค้าทั่วประเทศ จากจำนวนหลากหลายสาขา จนทำให้เราได้รู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค เพื่อที่จะเข้าไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดเพราะเราเชื่อและมั่นใจว่า เราเข้าใจดีถึงปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพภายในผู้หญิงว่าอาจทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินชีวิตประจำวันได้

     ดังนั้นเราจึงได้มีการจัดตั้ง บริษัท พาดาโซ่พัส จำกัด ขึ้นมา เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเข้ามาดูแลและแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้กับกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นผู้หญิง ที่ต้องการดูแลสุขภาพและความงาม เป็นพิเศษและช่วยลดความกังวลในเรื่องปัญหาสุขภาพภายในให้หมดไป เพราะเราเล็งเห็นว่าเรื่องสุขภาพภายในเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่ควรจะต้องมีการดูแลอย่างเข้าใจ และจริงใจ และด้วยเหตุนี้ทาง บริษัท พาดาโซ่พัส จำกัด จึงได้ดำเนินกิจการภายใต้ชื่อแบรนด์ว่า “พาดาโซ่พัส” เพื่อผลิต ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ตามความต้องการ ในการเข้าไปแก้ปัญหาของคุณผู้หญิงได้อย่างตรงจุด เพราะเรารู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค กับการที่เข้าไปช่วยเติมเต็มในส่วนที่ผู้บริโภคนั้นขาดหายไป ด้วยแนวคิดที่ว่า “ของดีไม่จำเป็นต้องมีราคาแพง เสมอไป” เพราะเราต้องการให้ผู้บริการมองเห็นว่า “แบรนด์พาดาโซ่พัส” เป็นแบรนด์ที่เข้าใจถึงปัญหาและห่วงใยคุณผู้หญิงอย่างจริงใจ ด้วยผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพสูง แต่ราคาเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้ผู้บริโภคได้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเห็นผลแท้จริง ภายใต้ราคาที่เหมาะสม สำหรับตัวแทนของทาง บริษัทฯ ใส่ใจกับตัวแทนเสมือนคนในครอบครัว เพื่อให้ตัวแทนได้รับประโยชน์ที่สุดและนำไปต่อยอดกับธุรกิจของตนเองได้ จึงทำให้บริษัท พาดาโซ่ พัส จำกัด ได้ครองตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางมาเป็นเวลาอันยาวนาน

     เนื่องด้วยวิสัยทัศน์อันแน่วแน่และยาวไกลของ คุณรัฐวิชญ์ อมรอนันตภัสร์ (ประธานกรรมการบริษัท) และคุณณิชาดา รุ่งศุภโรจน์ (กรรมการ) ที่ว่าเราไม่ได้เพียงแค่ต้องการขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเท่านั้น แต่เราต้องสามารถเติมเต็มประสบการณ์ใช้ชีวิตได้ทุกมิติ” เพื่อความสมบูรณ์แบบที่คุณปรารถนา

     ซึ่งปัจจุบัน บริษัท พาดาโซ่พัส จำกัด ตั้งอยู่ที่ 169/8 โครงการสตาร์เอวีนิวส์5 ม.4 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยการดำเนินกิจการภายใต้พื้นฐานที่ว่าการต้องการเป็นผู้นำทางด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางต้องใส่ใจผู้บริโภคเป็นหลักสำคัญ และด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้ทาง บริษัท พาดาโซ่พัส จำกัด ได้ดำเนินงานตามพันธกิจ คือ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ให้ดียิ่งขึ้น ควบคู่การดูแลเอาใจใส่ตัวแทนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประสบผลสำเร็จไปด้วยกัน และสร้างแบรนด์เพื่อครองใจผู้บริโภคตลอดไป

     ดังนั้น บริษัท พาดาโซ่พัส จำกัด จึงขอขอบคุณผู้บริโภคตลอดจนถึงตัวแทนที่ได้ให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจทั้งในตัวบริษัท พาดาโซ่พัส จำกัด ด้วยดีตลอดมา วันนี้จึงทำให้เราได้รู้ว่าการยืนหยัดและมุ่งมั่นทำในสิ่งที่เรารักและทำด้วยหัวใจตลอดมาจึงพิสุจน์ให้เห็น ได้แล้วว่าเราเดินมาทุกทาง แต่เราจะไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้ เพราะเรามีความหวังว่าจะเต็มเติมความสุขในทุกมิติให้กับผู้บริโภคตลอดจนสมาชิกทุกคนในบ้านหลังนี้ได้มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบ ให้สมกับที่ทุกๆคนไว้ใจเรา “พาดาโซ่พัส”