เตรียมพร้อมรับมือกับเหล่าโรคที่มาพร้อมฤดูฝน

 

ช่วงนี้ถือได้ว่าเข้าสู่กลางฤดูฝนแล้วนะคะ แต่ในปัจจุบันที่สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง ก็อาจจะทำให้เรามีอาการเจ็บป่วยได้ง่ายขั้น วันนี้เรามีความรู้เกี่ยวกับ 6 โรค ที่มักจะมาพร้อมกับฤดูฝน  เพื่อที่จะให้ทุกคนได้เตรียมตัวรับมือ ป้องกันไม่ให้โรคภัยต่างๆมาทำร้ายคุณได้

1. โรคจากไวรัส โรคจากไวรัส เป็นโรคฮิต ที่มักจะเกิดขึ้นในหน้าฝน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นฤดูฝน จะทำให้เป็นหวัดคัดจมูก และเกิดอาการไข้ รวมถึงโรคไข้หวัดใหญ่ โรคตาแดงเป็นต้น

2.โรคต่อมาเป็นอาการคอติดเชื้อ โดยจะแสดงอาการเจ็บคอเป็นหลัก จากนั้นจะมีไข้ ปวดเมื่อยตามตัวอาจมีนํ้ามูกร่วมด้วย ควรรีบพบแพทย์เพื่อรักษา เพื่อไม่ให้อาการเรื้อรัง

3.ท้องเสียที่เกิดจากอาหารเป็นพิษ เพราะอาหารที่เรารับประทาน อาจได้รับเชื้ออีโคไลที่ปนเปื้อนในอาหารทำให้ลำไส้อักเสบติดเชื้อ จึงทำให้เกิดความผิดปกติในระบบทางเดินอาหารตามมา โดยจะมีอาการท้องเสีย ถ่ายเหลวเป็นน้ำ อาจมีไข้ ปวดบิดในท้อง และหากติดเชื้อบิดอาจมีมูกหรือเลือดปนอุจจาระได้

4.โรคผิวหนังอักเสบ เกิดขึ้นจากน้ำฝนที่ขังตามพื้นถนน เป็นแหล่งของเชื้อโรคหากโดนตัวเราจะทำให้เกิดแผลติดเชื้อ เชื้อรา คันตุ่มหนองและฝีได้ ควรล้างมือ ล้างเท้าบ่อยๆ หลังจากกลับเข้าบ้าน

5.โรคฉี่หนู เป็นโรคที่แพร่ระบาดได้ในพื้นที่ที่มี นํ้าขัง ผู้ป่วยจะได้รับเชื้อโรคจากมูลหนูที่ขังในนํ้า ผ่านทางผิวหนังที่เป็นแผล ทำให้ผู้ป่วยมีไข้สูง ปวตามตัว โดยเฉพาะน่อง และมีอาการเบื่ออาหาร อาจมีอาการรุนแรง เช่น ดีซ่าน ไตวาย หรือช็อคได้

6.ไข้เลือดออก ยุงลายจะเพาะพันธุ์ได้ดี ในหน้าฝน หากใครมีไข้สูงมาก ไข้ไม่ยอมลด เบื่ออาหาร รู้สึกอ่อนเพลีย เซื่องซึมให้รีบไปพบแพทย์ โดยสันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจเป็นไข้เลือดออก เพราะโรคอาจจะมีอาการรุนแรงคือเลือดออกผิดปกติ มือเท้าเย็น หรือช็อคได้

วิธีการป้องกันโรคในฤดูฝน ทำได้ง่ายๆโดยออกกำลังกายสม่ำเสมอ สวมเสื้อผ้ารักษาร่างกายให้อบอุ่น เพื่อให้ร่างกายมีภูมิต้านทานโรค โดยเฉพาะเด็กกับผู้สูงอายุควรดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากสภาพอากาศมีความชื้นสูง หนาวเย็น จะทำให้ร่างกายที่มีระดับภูมิต้านทานโรคต่ำกว่าคนวัยอื่น ๆ อยู่แล้ว ต่ำลงไปอีก จึงมีโอกาสติดเชื้อโรคทางเดินหายใจได้ง่าย ควรดื่มน้ำสะอาด เช่น น้ำต้ม รับประทานอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่ ๆ ไม่มีแมลงวันตอม และล้างมือฟอกสบู่ให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง และควรใช้ช้อนกลางทุกครั้ง รวมทั้งการป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด หรือควรหลีกเหลี่ยงไม่ไปอยู่ที่ ที่เสี่ยงต่อการถูกยุงกัด