ทุกความสำเร็จเป็นไปได้ “เสมอ” แค่คุณพร้อมที่จะเปิดรับ..
ความรู้สึกหลังจากจบการอบรม  ยิงแอดอย่างไรให้ปัง ไม่ให้พัง!!  ของทีมมิ๊เมนี่ สาย 9 พาดาโซ่พัส…😘